Fiscaal Attest

Als ouder kan u de kosten voor opvang voor uw kind onder de 12 jaar inbrengen in uw belastingaangifte. De overheid ziet ‘opvang’ als een ruim begrip, zo kan u ook kampen of speelpleinwerk hiervoor inbrengen. Hiervoor is er wel een attest nodig van de erkende jeugdwerking.

Op Kriebelboom stellen we deze fiscale attesten automatisch op en sturen ze door met de post voor alle kinderen met een abonnement. Indien u geen gebruik maakt van onze abonnementen, maar toch graag een fiscaal attest zou ontvangen, kan u contact opnemen met ons via kriebelboompost@gmail.com

De overheid stelt wel enkele beperkingen in:

  • Aftrek is enkel mogelijk voor degene die het kind ten laste heeft
  • De mogelijkheid tot aftrek is begrensd op de 12e verjaardag van het kind
  • Het aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd op €11,20 per dag. Voor Kriebelboom betekent dat dus dat elke dag volledig aftrekbaar is!
  • Als ouder dient u de uitgaven pas in te brengen bij de belastingaangifte. Dit wil zeggen dat u voor de uitgaven aan Kriebelboom van deze zomer 2019, pas moet inbrengen bij de belastingaangifte in 2020.

Indien u nog vragen heeft, kan u altijd contact met ons opnemen via kriebelboompost@gmail.com